Partneri

Narativ – český spolok rozvíjajúci kolaboratívne a dialogické prístupy www.narativ.cz

Taos Institute – medzinárodný inštitút rozvíjajúci kolaboratívny prístup a prax: www.taosinstitute.net

Dalet – česká organizácia rozvíjajúca pístup zameraný na riešenie: www.dalet.cz