Konferencia All Inclusive

Druhý ročník konferencie sa blíži a registrácia je otvorená už len do 6.1.2024.
Cieľom konferencie “All Inclusive” je budovať inkluzívnu komunitu pre rozvoj  a inovatívne smerovanie edukácie a inklúzie detí a žiakov na Slovensku.
Čo nás čaká?
Podpora a posilnenie vašej praxe, nové inovatívne prístupy, tvorivé učiace sa prostredie a sieťovanie.
Program:
Doobeda budú prebiehať prednášky zahraničných i domácich odborníkov s informáciami využiteľnými v praxi.
Poobede bude niekoľko paralelných workshopov praktikov z rôznych oblastí súvisiacich s témou konferencie.
Podrobný program: https://www.ku.sk/…/konferencie/all-inclusive-ii.html
Viac o konferencii:
Ide o 2. ročník medzinárodnej konferencie pre pomáhajúcich praktikov a školské komunity. Organizačný výbor konferencie tvoria členovia a partneri Strategického partnerstva projektu Erasmus+ Multidisciplinary support of positive changes within families in difficult situations. IDP je jedným z nich.
Konferencia je akreditovaná a realizovaná ako 10 hodinový celok v rámci inovačného vzdelávania Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia, evidenčné číslo programu – MŠVVaŠ SR: 2/2022 – IV.
Dôležité informácie:
Prihlasovanie sa na konferenciu: online formou do 6.1.2024 na linku: https://zooza.site/inkluzivne-sk
Prihlasovanie sa do workshopov: linky budú účastníkom poslané až po registrácii na konferenciu
Konferenčný poplatok: 35 eur (platba online po registrácii)
Aktuality zverejňujeme na Facebook stránke podujatia:  All Inclusive konferencia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *