Predchádzajúce ročníky ICCP

2023/2024:

Prvého behu (2023-2024) sa zúčastnilo 12 účastníčiek z rôznych oblastí a profesií (školstvo, sociálne veci, súkromná prax, peer konzultanti v oblasti duševného zdravia).

Stretli sme sa v termínoch: 

8.-9. september 2023, Ružomberok

6.-7. október 2023, Ružomberok

3.-4. november 2023, Brno – Workshop “Dialóg: nástroj pozitívnej zmeny na školách” s Loekom Schoenmakersom (Holandsko)

12.-13. január 2024, Ružomberok

23.-24. február 2024, Ružomberok – Workshop “Duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg” s Ondrejom Žiakom (SR/ČR)

1. marec 2024, online – supervízne stretnutie

8.-9. marec 2024, Ružomberok

5. apríl 2024 , online – supervízne stretnutie

26.-27. apríl 2024, Bratislava  – Workshop “Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii” s emeritnou profesorkou Sheilou McNamee (USA)

3. máj 2024, online – supervízne stretnutie

10.-11. máj 2024, Ružomberok

14.-15. jún 2024, Ružomberok