Vzdelávania

2024

Prebieha prihlasovanie do 98-hodinového vzdelávaniaBezpečná škola a vzťahové procesy vo výučbe, poradenstve, terapii a supervízii” (september 2024 – marec 2025).

Prebieha prihlasovanie do 170-hodinového medzinárodného vzdelávania ICCP “V dialógu” , ktoré prebieha od septembra 2024 do júna 2025.

Prebieha prihlasovanie do 60-hodinového vzdelávania Bezpečná škola a metodické usmerňovanie podporných opatrení, ktoré sa uskutoční 17.-20. júna 2024.

Vo februári 2024 sa uskutočnil workshop s Ondrejom Žiakom “Duševné zdravie, komunita a Otvorený dialóg”v apríli workshop s profesorkou Sheilou McNamee na tému Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii.

V roku 2024 pokračujeme vo vzdelávaní ICCP “V dialógu” , ktoré prebieha od septembra 2023 do júna 2024 a plánujeme otvoriť ďalší beh v septembri 2024.

2023

V roku 2023 sme spustili niekoľko vzdelávacích programov:

Inovačné vzdelávanie “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia”

Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu” –  vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi

Sme partnermi konferencie All Inclusive, ktorej prvý ročník sa konal v januári 2023.