Vzdelávania

2024

V roku 2024 pokračujeme vo vzdelávaní ICCP “V dialógu” , ktoré prebieha od septembra 2023 do júna 2024 a plánujeme otvoriť ďalší beh v septembri 2024.

Vo februári 2024 realizujeme workshop s Ondrejom Žiakom “Duševné zdravie, komunita a Otvorený dialóg”.

Na apríl chystáme workshop s profesorkou Sheilou McNamee na tému Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii (bližšie infomácie zverejníme začiatkom februára).

 

2023

V roku 2023 sme spustili niekoľko vzdelávacích programov:

Inovačné vzdelávanie “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia”

Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu” –  vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi

Sme partnermi konferencie All Inclusive, ktorej prvý ročník sa konal v januári 2023.