Úvod, obsah a termíny

Úvod

Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP –  International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices) a bude prebiehať pod zastrešením našich partnerov Taos Institute a Houston Galveston Institute.

Facilitáciu vzdelávania zastrešia členky a členovia Inštitútu dialogických praxí (SR) a spolku Narativ (ČR), ktorí su zároveň absolventi ICCP, spolu s hosťujúcimi lektormi z týchto krajín, ale aj zo zahraničia.

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote.  Prečítajte si viac o kolaboratívnej a dialogickej praxi (Kolaboratívna dialogická prax)

Vzdelávanie sa uskutoční v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí), ako aj online (3 x poldňové supervízne stretnutia).

 

Obsah

Témy 6 stretnutí (stretnutia budú zážitkové, skúsenostné a diskusné, teória bude uchopená s prepojením na prax a odkazmi na ďalšie zdroje):
1. Postmoderná filozofia a teória sociálneho konštrukcionizmu
2. História a vývoj & nedávne príspevky k rozvoju filozofie a teórie kolaboratívnych a dialogických praxí
3. Perspektívy výskumu z perspektívy postmoderného/ sociálno konštrukcionistického prístupu a aplikácia v praxi (napr. klient je expert)
4. Spolupráca naprieč kultúrami a kontextami a špecifické skupiny klientov
5. Uplatňovnie v praxi/živote
6. Reflexívne procesy & etika a vzťahová zodpovednosť

Termíny pre NOVÝ beh (2024-2025):

Vzdelávanie sa začne 20. septembra 2024 v Ružomberku a bude trvať do júna 2025.

20.-21. september 2024, Ružomberok

11.-12. október 2024, Ružomberok

15.-16. november 2024 – workshop s Loekom Schoenmakersom, Ph.D. z Holandska (tému a miesto upresníme)

10.-11. január 2025, Ružomberok

7. február 2025, online supervízia

21.-22. február 2025 – workshop s Igorom Nosálom, PhD.  z Českej republiky (tému a miesto upresníme)

7. marec 2025, online supervízia

14.-15. marec 2025, Ružomberok

11. apríl 2025, online supervízia

apríl 2025 – workshop s Rocio Chaveste Gutierréz (tému, termín a miesto upresníme)

16.-17. máj 2025, Ružomberok

13.-14.jún 2025, Ružomberok

Registračný formulár nájdete v samostatnej časti: Praktické informácie a registrácia.

 

Termíny pre prvý beh (2023-2024): 

8.-9. september 2023, Ružomberok

6.-7. október 2023, Ružomberok

3.-4. november 2023, Brno – Workshop “Dialóg: nástroj pozitívnej zmeny na školách” s Loekom Schoenmakersom (Holandsko)

12.-13. január 2024, Ružomberok

23.-24. február 2024, Ružomberok – Workshop “Duševné zdravie, komunita a otvorený dialóg” s Ondrejom Žiakom (SR/ČR)

1. marec 2024, online – supervízne stretnutie

8.-9. marec 2024, Ružomberok

5. apríl 2024 , online – supervízne stretnutie

26.-27. apríl 2024, Bratislava  – Workshop “Vzťahové procesy v poradenstve, terapii a supervízii” s emeritnou profesorkou Sheilou McNamee (USA)

3. máj 2024, online – supervízne stretnutie

10.-11. máj 2024, Ružomberok

14.-15. jún 2024, Ružomberok

 

V prípade záujmu o toto vzdelávanie prosím sledujte našu webstránku alebo náš Facebook: www.facebook.com/vdialogu