Úvod, obsah a termíny

Úvod

Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP patrí do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP –  International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices) a prebiehať pod zastrešením našich partnerov Taos Institute a Houston Galveston Institute.

Facilitáciu vzdelávania zastrešia členovia Inštitútu dialogických praxí (SR) a spolku Narativ (ČR), ktorí su zároveň absolventi ICCP, spolu s hosťujúcimi lektormi z týchto krajín, ale aj zo zahraničia.

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote.

Ako hovorí jeden zo zástupcov dialogizmu, J. Seikkula “Rodíme sa do dialógu”. Poďte s nami zažiť, ako dialóg a spoluprácu rozvíjať.

Vzdelávanie sa uskutoční v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí).

 

Obsah

Témy 6 stretnutí:
1. Postmoderná filozofia a teória sociálneho konštrukcionizmu
2. História a vývoj & nedávne príspevky k rozvoju filozofie a teórie kolaboratívnych a dialogických praxí
3. Perspektívy výskumu z perspektívy postmoderného/ sociálno konštrukcionistického prístupu a aplikácia v praxi (napr. klient je expert)
4. Spolupráca naprieč kultúrami a kontextami a špecifické skupiny klientov
5. Uplatňovnie v praxi/živote
6. Reflexívne procesy & etika a vzťahová zodpovednosť

 

Termíny: 

8.-9. september 2023, Ružomberok

6.-7. október 2023, Ružomberok

24.-25. november 2023, Brno – Workshop “Dialóg: nástroj pozitívnej zmeny na školách” s Loekom Schoenmakersom (Holandsko)

12.-13. január 2024, Ružomberok

Február 2024 – Workshop s Ondrejom Žiakom (téma, miesto a presný termín budú potvrdené)

8.-9. marec 2024, Ružomberok

Apríl 2024 – Workshop so zahraničným hosťom (téma, miesto a presný termín budú potvrdené)

10.-11. máj 2024, Ružomberok

14.-15. jún 2024, Ružomberok

 

Registračný formulár nájdete v samostatnej časti začiatkom roka 2023.

V prípade záujmu o toto vzdelávanie prosím sledujte našu webstránku alebo náš Facebook: www.facebook.com/vdialogu