Facilitácie a workshopy

Workshopy

Naše workshopy:

  • V stálej ponuke máme workshopy na mieru pre multidisciplinárne tímy pracujúce s deťmi a rodinou, nielen v oblasti vzdelávania, ale aj sociálnej práce a zdravotníctva. Osvedčili sa nám workshopy 3×3, t.j. 3 stretnutia po 3 hodiny. Tieto workshopy sú určené na naštartovanie spolupráce v rôznych oblastiach. Sme veľmi pozorní pri vnímaní vašich potrieb a stanovovaní cieľov našej spolupráce.  Vyberte si tému a my vám ju na základe rozhovoru s vami pripravíme…
  • Viac informácií o workshopoch nájdete v časti Aktuality a prehľad termínov v časti Kalendár, v ktorej sú aj informácie o uskutočnených podujatiach.

Workshopy so zahraničnými hosťami:

  • Keďže našim cieľom je rozvoj, rozširovanie a aplikácia poznatkov kolaboratívnych a dialogických prístupov a praxe, pravidelne organizujeme workshopy so zahraničnými, ale aj slovenskými lektormi pre odbornú verejnosť (najmä pomáhajúcich profesií).
  • Viac informácií o workshopoch nájdete v časti Aktuality a prehľad termínov v časti Kalendár, v ktorej sú aj informácie o uskutočnených podujatiach.

Facilitácie

  • Ponúkame vám facilitácie zamerané na naštartovanie dialógu v rámci tímov, či odborných diskusií. Spoluprácu je najlepšie dohodnúť si na osobnom stretnutí. Sme veľmi pozorní pri vnímaní vašich potrieb a stanovovaní cieľov našej spolupráce.