Facilitácie a workshopy

Workshopy

Naše workshopy:

  • V stálej ponuke máme workshopy na mieru pre multidisciplinárne tímy pracujúce s deťmi a rodinou, nielen v oblasti vzdelávania, ale aj sociálnej práce a zdravotníctva. Osvedčili sa nám workshopy 3×3, t.j. 3 stretnutia po 3 hodiny. Tieto workshopy sú určené na naštartovanie spolupráce v rôznych oblastiach. Sme veľmi pozorní pri vnímaní vašich potrieb a stanovovaní cieľov našej spolupráce.  Vyberte si tému a my vám ju na základe rozhovoru s vami pripravíme…
  • Keďže našim cieľom je rozvoj, rozširovanie a aplikácia poznatkov kolaboratívnych a dialogických prístupov a praxe, pravidelne organizujeme workshopy so zahraničnými, ale aj slovenskými lektormi pre odbornú verejnosť (najmä pomáhajúcich profesií).
  • Viac informácií o workshopoch a prehľad podujatí  nájdete v časti Aktuality na našej Facebook stránke.

 

Facilitácie

  • Ponúkame vám facilitácie zamerané na naštartovanie dialógu v rámci tímov, či odborných diskusií. Spoluprácu je najlepšie dohodnúť si na (osobnom/online) stretnutí. Sme veľmi pozorní pri vnímaní vašich potrieb a stanovovaní cieľov našej spolupráce.