Aktuality

Workshop s Loekom Schoenmakersom: V STAROSTLIVOSTI O DIEŤA A RODINU JE KAŽDÝ V.I.P.       9.-10. októbra, Bratislava

Inštitút dialogických praxí (IDP) pre vás spolu s kolegom Loekom Schoenmakersom z medzinárodného Taos Institute pripravil workshop, ktorý sa bude venovať téme starostlivosti o dieťa a rodinu. Podľa Loeka neexistujú žiadne deti so špecifickými potrebami. Rozdiely sú väčšinou považované za problematické, nie za výzvy a formu obohatenia. Čo keby sme každé dieťa považovali za V.I.P.? Teda za veľmi dôležitú osobu. Nie sú predsa všetky deti „šikovné“ svojím vlastným spôsobom? Počas workshopu budeme viesť dialóg a budeme sa spoločne zamýšľať nad perspektívou z viacerých uhľov pohľadu. Budeme sa venovať aj oceňujúcemu spôsobu spolupráce, ktorý prináša novú energiu, viac myšlienok a inovatívne riešenia. Pozrieme sa tiež na tému inklúzie, ktorú Loek chápe ako priestor na vyjadrenie sa každého s cieľom nájsť spoločné riešenia. Týmto spôsobom sa môže stať odborníkom každý. Všetci sa môžeme stať V.I.P. v prospech našich detí… A akými odlišnými sa môžu stať naše prístupy, keď do nich zahrnieme deti? Workshop bude zameraný zážitkovo a predstaví aj spôsob nazerania na svet optikou sociálneho konštrukcionizmu. Bližšie informácie o workshope nájdete v pdf. Prihlásiť sa môžete tu.


Ochutnávkový workshop s Katkou Medzihorskou: ĽUDSKOSŤ V PSYCHODIAGNOSTIKE.       7. decembra, Banská Bystrica

Inštitút dialogických praxí (IDP) pre vás pripravil ochutnávkový workshop Ľudskosť v psychodiagnostika. Lektorkou je jedna z našich koordinátoriek, Katarína Medzihorská. Workshop sa zameriava na to, ako môžeme pri psychodiagnostike fungovať vo vzťahu s klientom – ako človek s človekom, psychológ/špeciálny pedagóg s klientom, odborník so zdravotne znevýhodnenou osobou, prípadne ešte inak. Jedným z cieľov workshopu je hovoriť spolu o moci psychológov, ktorú im pripisujeme my sami, o moci, ktorú si sami psychológovia privlastňujú, a tiež o tom, ako s touto pomyselnou mocou pracovať, aby sme pri tom nezabúdali na kritické myslenie a na rôzne uhly pohľadu, ktoré nás volajú k ich preskúmaniu. Workshop má taktiež zážitkovú časť. Bližšie informácie o workshope nájdete v pdf. Prihlásiť sa môžete tu.


Workshop s K. Medzihorskou: POMÔŽTE DEŤOM UČIŤ SA PREMENIŤ PROBLÉM NA ZRUČNOSŤ.       23.-24. novembra, Ružomberok 

Inštitút dialogických praxí (IDP) pre vás pripravil workshop Pomôžte deťom učiť sa premeniť problém na zručnosť. Lektorkou je jedna z našich koordinátoriek, Katarína Medzihorská. Praktický workshop je zameraný na nové pohľady, techniky a prístupy pri práci s deťmi a dospievajúcimi. Zážitkovou formou si osvojíte základy prístupu zameraného na riešenie a tiež techniky, akými možno s deťmi a dospievajúcimi pracovať. Spoločne si ukážeme, ako môžeme pristupovať ku klientom a študentom a hľadať s nimi nové uhly pohľadu a možnosti riešenia problémových situácií. Bližšie informácie o workshope nájdete v pdf. Prihlásiť sa môžete tu.