Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí

Názov vzdelávacieho programu:  Multidisciplinárny prístup v identifikácii inkluzívnych potrieb detí a žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami

 

Členovia IDP lektorujú v rámci tohto vzdelávacieho programu, ktorý je akreditovaný pod Katolíckou Univerzitou v Ružomberku.

 

Rozsah spolu:  60 hodín

 

Hlavný cieľ: Cieľom inovačného vzdelávania je implementovať multidisciplinárny prístup do inkluzívnej praxe škôl, prostredníctvom školských podporných tímov budovaných v materských, základných a stredných školách. Program reflektuje potreby praxe v oblasti posilnenia ľudských zdrojov v rámci všetkých úrovní podpory, podrobne definovaných v §131 novely školského zákona, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a Plánu obnovy. Inovácia prepája medzirezortné včlenenie prístupu ochrany duševného zdravia u detí/žiakov so ŠVVP a bežnej poradenskej praxe školských zariadení i ďalších inkluzívnych nástrojov širšej komunity.

 

Obsah vzdelávania:

Úvod do multidisciplinarity

Identifikácia inkluzívnych potrieb a jej nástroje v SR

Multidisciplinárny tím (MDT) v praxi

Zručnosti a reflexia pri multidisciplinárnej spolupráci

Kompetenčný profil tímového profesionála v MDT

Integrovaná multidisciplinárna podpora – inkluzívne princípy práce s cieľovými skupinami

Obhajoba kazuistiky

Viac informácií:  Multidisciplinarity.eu