Ciele

IDP je občianske združenie, ktoré si stanovilo nasledovné ciele:

  • Podpora a realizácia praxe a výskumu v oblasti kolaboratívneho a dialogického prístupu.
  • Poskytovanie poradenskej činnosti v psychosociálnej oblasti so zreteľom na princípy kolaboratívneho a dialogického prístupu.
  • Špecializované certifikované vzdelávanie a výcvik v oblasti kolaboratívneho a dialogického prístupu pre zamestnancov v oblasti školstva a iných pomáhajúcich profesií (psychológov, sociálnych pracovníkov,  zamestnancov zdravotníctva a pod.)
  • Podporovanie spolupráce medzi slovenskými odborníkmi pracujúcimi s klientmi v psychicky a sociálne náročných podmienkach metódami vychádzajúcimi z kolaboratívneho a dialogického prístupu.
  • Podporovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kolaboratívneho a dialogického prístupu.
  • Podpora vedeckého a praktického úsilia a záujmu o kolaboratívny a dialogický prístup všeobecne.