Erasmus Plus projekt Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných životných situáciách

Inštitút dialogických praxí (IDP) pôsobil ako partner v projekte Erasmus Plus Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v náročných situáciách (2019-2022). Vytvorili a odpilotovali sme vzdelávací program pre profesionálov a peer poradcov, konzultantov s rôznymi autentickými skúsenosťami náročných situácií v rodinách, ako aj viaceré výstupy (publikácie a online vzdelávaciu platformu). Viac o projekte, jeho výstupoch a nadväzujúcich vzdelávacích programoch sa môžete dozvedieť na stránke www.multidisciplinarity.eu.

Ku všetkým výstupom projektu sa dostanete bezplatne po zaregistrovaní sa do platformy Moodle kliknutím na ktorýkoľvek z výstupov: http://www.multidisciplinarity.eu/vystupy-projektu.