O inštitúte

Inštitút dialogickej praxe (ďalej len v skratke IDP), je dobrovoľným združením občanov, ktorí majú záujem o rozvoj, rozširovanie a aplikáciu poznatkov kolaboratívnej a dialogickej praxe v rámci medzinárodnej siete inštitútov.

Pôsobíme najmä v oblasti školstva a vzdelávania, ale aj v rámci sociálnych vecí a zdravotníctva.

Zaoberáme sa teóriou, praxou i výskumom v oblasti kolaboratívneho a dialogického prístupu. Poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť, pripravujeme vzdelávanie a výcvik v rámci týchto oblastí, chceme podporovať spoluprácu rôznych odborníkov doma i v zahraničí, ako aj šíriť povedomie a rozvíjať záujem o kolaboratívny a dialogický prístup.

Veríme, že zmena je možná a dialogický a spolupracujúci systémový prístup umožňuje klientom, tímom, organizáciám, či komunitám nachádzať nové možnosti, či rozvíjať zručnosti pre lepšiu budúcnosť.