Kolaboratívne projekty účastníkov

V kolaboratívne dialógickej praxi veríme, že teóriu nemožno oddeliť od praxe a že učenie prebieha vo vzťahoch pomocou zážitkov, z ktorých potom môžeme zdieľať svoje skúsenosti (prax reflektovania). Tieto zážitky potom môžeme ďalej uplatňovať vo svojom živote, do ktorého patrí aj profesijná prax.

V našom programe pozývame účastníkov, aby sa zapojili do tzv. kolaboratívnych projektov, teda aby si poznatky zo stretnutí nášho programu preniesli do svojich vlastných kontextov života a profesijnej praxe. Účastníci si pomocou rozhovorov medzi sebou vyjasňujú, ako by spoločne v malých skupinkách chceli aplikovať princípy kolaboratívnej a dialogickej praxe v prostredí, ktoré je im blízke, pomocou uskutočňovania konkrétnych projektov, na ktorých spolupracujú po celú dobu programu. Tieto projekty potom prezentujú formou workshopu na záverečnom júnovom stretnutí programu.