Facilitátori

Hlavní facilitátori programu:

Přemysl Ulman (Narativ, rodinný terapeut, ČR):  Přemysl je vzděláním a profesním zaměřením rodinný terapeut. Ve své praxi se nejvíce inspiruje postmoderními terapeutickými přístupy, konkrétně narativní a kolaborativně-dialogickou praxí. Působí především na východní Moravě, kde pracuje jednak jako zaměstnanec v sociálně terapeutických službách a kde má také soukromou praxi. Od roku 2016 je členem skupiny Narativ a v rámci této organizace se věnuje vzdělávacím aktivitám, především facilitaci ročního vzdělávacího programu v kolaborativně-dialogické praxi, Možnosti dialogu (MODI). Více informací v části Tím.

Oľga Okálová (IDP, sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička): Oľga sa vo svojej praxi zameriava na budovanie, sieťovanie, mentoring a supervíziu multidisciplinárnych tímov a komunitné plánovanie. Je absolventkou komplexného výcviku v psychoterapii zameranej na riešenie, akreditovaného pod ČAP a MPSV ČR. Absolvovala vzdelávanie ICCP Možnosti dialogu a ročný výcvik v prístupe Otvorený dialóg, koré zastrešil Narativ, ČR. Má bohaté koordinačné skúsenosti a zručnosti v riadení inkluzívnych procesov. V školách sa venuje predovšetkým koordinácii školských podporných tímov, bezpečiu a otvorenému dialógu, tiež inklúzii, ktorá vychádza z postmoderny. Už niekoľko rokov pôsobí ako vysokoškolská učiteľka, lektorka, facilitátorka, mentorka, metodička a garantka inovačných i špecializačných programov. Je spoluzakladateľkou Inštitútu dialogických praxí. Aktívne so študentmi, praktikmi, rodinami, kolegami a partnermi spolupracuje na rozvojových projektoch v oblasti multidisciplinárnej podpory duševného zdravia a školskej úspešnosti. Jej srdcovkou je mentoring pedagogických asistentov.

Lenka Martinkovičová (IDP, , psychologička, koučka): Lenka rada lektoruje, facilituje a podporuje rozvoj rôznorodých skupín a tímov. Pôsobila ako koordinátorka pre vzdelávanie na Výskumnom ústave detskej psychológie (VÚDPaP), na rôznych pozíciách v oblasti projektového manažmentu, venuje sa kariérovému poradenstva a rôznym formám podpory osobného rozvoja, wellbeingu a duševného zdravia. Chce prispievať k pozitívnym zmenám pri práci s deťmi i rodinami na rôznych úrovniach (od vlastnej priamej praxe až po tú systémovú). V praxi vychádza z dialogických a kolaboratívnych prístupov, ako aj z procesoorientovanej psychológie, pozitívnej psychológie a koučovacieho prístupu. Aktuálne je vo výcviku procesorientovanej psychológie, Intitút POPI. Absolvovala vzdelávanie ICCP Možnosti dialogu pod spolkom Narativ. V roku 2016 spoluzakladala Inštitút dialogických praxí a pôsobí v ňom ako konzultantka, facilitátorka, lektorka a členka koordinačného tímu. Viac informácií v časti Tím.

Hosťujúci lektori zo Slovenska:

Veronika Luksa (IDP, psychologička): Veronika sa zameriava na prácu s traumou u detí a adolescentov, pričom spoluvytvárajú cestu za želanou budúcnosťou. Pracovala s deťmi a rodinami ohrozenými násilím a sexuálnym zneužívaním. Pôsobí ako školský psychológ a externý spolupracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Baví ju práca s ľuďmi v koncepte pracovného wellbeingu a neustále ju fascinuje ľudské poznanie ako klientov, tak aj kolegov.

Ondrej Žiak (psychoterapeut, lekár, lektor prístupu Otvorený dialóg):

Majka Jaššová (psychologička, aktuálne pôsobí vo VÚDPaP):

 

Zahraniční hosťujúci lektori:

Sheila McNamee (profesorka komunikácie, spoluzakladateľka a viceprezidentka medzinárodného Taos Institute z USA)

Loek Schoenmakers (konzultant, zakladateľ Appreciative Change Works, Holandsko):

a ďalší.