Partneri

Narativ – český inštitút rozvíjajúci kolaboratívne a dialogické prístupy a poskytujúci ICCP vzdelávanie: www.moznostidialogu.cz

Taos Institute – medzinárodný inštitút rozvíjajúci kolaboratívny prístup a prax: www.taosinstitute.net

Houston Galveston Institute – americký poradenský, konzultačný a vzdelávací inštitút, ktorý zakladala Harlene Anderson: http://www.talkhgi.org/

Appreciative Change Works – holandský inštitút podporujúci vzťahový prístup ku zavádzaniu pozitívnych zmien: www.appreciativechangeworks.nl/en