Služby pre tímy pomáhajúcich profesií

  • Workshopy
  • Vzdelávanie
  • Teambuilding
  • Supervízie
  • Multidisciplinarita v dialógu: vzdelávanie pre tímy z rôznych pomáhajúcich profesií