Praktické informácie a registrácia

Sme členmi medzinárodnej siete programov ICCP (Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi).

Účastníci teda v prípade splnenia podmienok získajú 2 certifikáty: medzinárodný certifikát ICCP a certifikát z inovačného vzdelávania “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaného pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Miesto konania vzdelávania: 

6 tímových stretnutí: Ružomberok.

3 workshopy: Brno, Bratislava

Cena medzinárodného programu:

1200 € (3 x 400 €)

Záloha:

60 € (platí sa po vstupnom online rozhovore so záujemcom o vzdelávanie)

Odkaz na registračný formulár:

Registračný formulár na Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP “V dialógu” (2023-2024)

Vstupný rozhovor:

Po Vašej registrácii si s Vami dohodneme ešte vyjasňujúci rozhovor (cca 20-30 min)

Štipendiá: 

Rodičovské a peer štipendiá: V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 bezplatné miesta pre laických poradcov, rodičov alebo peerov do každej vzdelávacej skupiny.

Študentské štipendiá: V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 2 zľavnené koordinačné miesta pre študentov pomáhajúcich profesií do každej vzdelávacej skupiny.

Multirezortné štipendiá: V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 zľavnené účastnícke miesta pre zamestnancov pomáhajúcich profesií, pôsobiacich mimo Zákon č. 138/2019 Z. z. do každej vzdelávacej skupiny.