Praktické informácie a registrácia

Sme členmi medzinárodnej siete programov ICCP (Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi).

Účastníci teda v prípade splnenia podmienok získajú 2 certifikáty: medzinárodný certifikát ICCP a certifikát z inovačného vzdelávania “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaného pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Miesto konania vzdelávania: 

6 tímových stretnutí: Ružomberok.

3 workshopy: Brno, Bratislava, Ružomberok

3 online supervízne stretnutia

Cena medzinárodného programu:

1200 € (3 x 400 €)

Záloha:

60 € (platí sa po vstupnom online rozhovore so záujemcom o vzdelávanie – rozhovor je len vzájomne vyjasňujúci, nie je to výberový rozhovor)

Odkaz na registračný formulár (registrácia na medzinárodný program “V dialógu” je otvorená do 10. júna 2024)Registračný formulár na Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP “V dialógu” (2024-2025) (google.com)

Vstupný rozhovor:

Po Vašej registrácii si s Vami dohodneme ešte vyjasňujúci rozhovor (cca 20-30 min) – rozhovor je len vzájomne vyjasňujúci, nie je to výberový rozhovor

Štipendiá: 

Rodičovské a peer štipendiá: V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 zľavnené miesta pre laických poradcov, rodičov alebo peerov do každej vzdelávacej skupiny (zľava 50%).

Študentské štipendiá: V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 2 zľavnené koordinačné miesta pre študentov pomáhajúcich profesií do každej vzdelávacej skupiny (zľava 50%).

Multirezortné štipendiá: V rámci východiskových princípov multidisciplinarity ponúkame 3 zľavnené účastnícke miesta pre zamestnancov pomáhajúcich profesií, pôsobiacich mimo Zákon č. 138/2019 Z. z. do každej vzdelávacej skupiny (zľava 10%).

Potrebujete vedieť ešte viac?

Pre viac informácií nás môžete kontaktovať na: vdialogu@gmail.com alebo priamo Přemka Ulmana: premysl.ulman@gmail.com,  00420608900015 či Lenku Martinkovičovú: lenka.martinkovicova.phd@gmail.com, 00421948051661.

 

Zaujímavá informácia o možnosti požiadať si o preplatenie vzdelávania cez Ministerstvo zdravotníctva SR* (zabezpečujú si účastníci samostatne, my len informujeme o tejto možnosti):  www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

* Týka sa profesií (podrobnosti je potrebné naštudovať si vo Výzve): psychológ, školský psychológ, logopéd, školský logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, sociálny pracovník, asistent sociálnej práce, zdravotná sestra