Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP “V dialógu”

Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi “V dialógu” patrí do siete ICCP – International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices.

Vzdelávanie prebieha pod zastrešením našich partnerov Narativ, Taos Institute a Houston Galveston Institute spravidla od septembra do júna (cca 10 mesiacov) s účasťou domácich lektorov, ako aj lektorov z týchto organizácií v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí).

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote.

Hlavnými lektormi a lektorkami programu sú: Přemysl Ulman (Narativ, rodinný terapeut, ČR), Oľga Okálová (IDP, sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička), Lenka Martinkovičová (IDP, psychologička a koučka) a Veronika Luksa (IDP, psychologička a terapeutka).

Viac informácií, ako napr. presné termíny vzdelávania, mená hosťujúcich lektorov, ako aj registračný formulár, nájdete v samostatnej sekcii: Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu”.