Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP “V dialógu”

Pripravujeme pre vás medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi, čím sa zaradíme do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete (ICCP –  International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices).

Vzdelávanie bude prebiehať pod zastrešením našich partnerov Narativ, Taos Institute a Houston Galveston Institute od septembra 2023 do júna 2024 s účasťou domácich lektorov, ako aj lektorov z týchto organizácií v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí).

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote.

Hlavnými lektormi a lektorkami programu sú: Přemysl Ulman (Narativ, rodinný terapeut, ČR), Oľga Okálová (IDP, sociálna pracovníčka a špeciálna pedagogička), Lenka Martinkovičová (IDP, psychologička a koučka).

Hosťujúci lektori: Veronika Luksa (IDP, psychologička), Ondrej Žiak (psychoterapeut, lekár, lektor prístupu Otvorený dialóg), Majka Jaššová (psychologička, aktuálne pôsobí vo VÚDPaP), Loek Schoenmakers (konzultant, zakladateľ Appreciative Change Works, Holandsko) a ďalší.

Viac informácií, ako napr. presné termíny vzdelávania, mená ďalších hosťujúcich lektorov, ako aj registračný formulár zverejníme  začiatkom roka 2023 v samostatnej sekcii Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu”.