Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu”

Pripravujeme pre vás medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi, čím sa zaradíme do rodiny podobných programov realizujúcich sa po celom svete. Viac informácií na stránke ICCP –  International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices.

Vzdelávanie bude prebiehať pod zastrešením našich partnerov Narativ, Taos Institute a Houston Galveston Institute od septembra 2023 do júna 2024 s účasťou domácich lektorov, ako aj lektorov z týchto organizácií v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí).

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s rôznou prežitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote. Ako hovorí jeden zo zástupcov dialogizmu, J. Seikkula “Rodíme sa do dialógu”. Poďte s nami zažiť, ako dialóg a spoluprácu rozvíjať…

Vzdelávanie bude zároveň zahŕňať témy inovačného vzdelávania “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaného pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Novinka: Naše vzdelávanie Vám môže byť uznané inštitútom Dalet ako úvodný výcvik (v podstate 1. rok) psychoterapeutickeho výcviku Solutions Focus – Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (www.dalet.cz)

Registrácia je otvorená do 31. mája 2023Registračný formulár na Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP “V dialógu” (2023-2024)

Pre aktuálne informácie prosím sledujte našu webstránku alebo náš Facebook: www.facebook.com/vdialogu