Medzinárodné vzdelávanie ICCP “V dialógu”

Pripravujeme pre vás už druhý beh medzinárodného vzdelávania v kolaboratívnej a dialogickej praxi “V dialógu”, ktoré začne 20. septembra 2024. Toto vzdelávanie patrí do “rodiny” podobných programov realizujúcich sa po celom svete. Viac informácií na stránke ICCP –  International Certificate in Collaborative-Dialogic Practices.

Vzdelávanie bude prebiehať pod zastrešením našich partnerov Narativ, Taos Institute a Houston Galveston Institute od septembra 2024 do júna 2025 s účasťou domácich lektorov, ako aj lektorov z týchto organizácií v Ružomberku (6 stretnutí) a v Brne, resp. Bratislave (3 workshopy zahraničných hostí).

170-hodinové vzdelávanie vám prinesie nezabudnuteľnú a neprenositeľnú skúsenosť, ktorá je využiteľná nielen vo vašej profesionálnej praxi pomáhajúcich profesionálov alebo peer konzultantov, či ľudí s rôznou (pre)žitou skúsenosťou, ale aj v bežnom živote. Ako hovorí jeden zo zástupcov dialogizmu, J. Seikkula “Rodíme sa do dialógu”. Poďte s nami zažiť, ako dialóg a spoluprácu rozvíjať.

Vzdelávanie bude zároveň zahŕňať i témy inovačného vzdelávania “Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien širšej školskej komunity v oblasti školskej úspešnosti a duševného zdravia” akreditovaného pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dôležitá informácia pre záujemcov o psychoterapeutický výcvik: Naše vzdelávanie Vám môže byť uznané inštitútom Dalet ako úvodný výcvik (v podstate 1. rok) psychoterapeutickeho výcviku Solutions Focus – Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení (www.dalet.cz).

Registrácia na medzinárodný program “V dialógu” je otvorená do 10. júna 2024: Registračný formulár na Medzinárodné vzdelávanie v kolaboratívnej a dialogickej praxi ICCP “V dialógu” (2024-2025) (google.com)

Pre aktuálne informácie prosím sledujte našu webstránku alebo náš Facebook: www.facebook.com/vdialogu